Duco Comfort System

Duco Comfort System

Het Duco Comfort (Plus) System is een eenvoudig te installeren Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem (VNV) en zorgt voor een natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende roosters in de gevel en een mechanische afvoer van vervuilde lucht via de afvoerventilator. Dat, in combinatie met de minimale investering, zorgt er voor dat dit systeem uitermate geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zeker aangezien alle communicatie tussen de verschillende componenten volledig draadloos gebeurt via een eigen ontwikkeld communicatieprotocol.


De vraag naar ventilatie wordt standaard bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO2) in de woonkamer en het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in de badkamer. Voor een optimale energiebesparing kan er ook optioneel een CO2-sensor in de slaapkamer(s) geplaatst worden.

Duco Comfort SystemDuco Comfort SystemDuco Comfort SystemBinnen het systeem is er de mogelijkheid om te kiezen voor twee types: het Duco Comfort System en het Duco Comfort Plus System. Het grootste verschil zit in de CO2- en vochtmetingen. Bij het Duco Comfort System gebeurt alles via de sensoren in de ruimte zelf, bij het Duco Comfort Plus System wordt er gebruik gemaakt van een gepatenteerd regelkleppensysteem in de afvoerbox. Elke klep kan voorzien worden van een CO2- of vochtsensor voor meting IN de luchtstroom.